وروستي

تعامل با همسر در روشنایی دستورات نبی رحمت

quransunnat.com تعامل با همسر در روشنایی دستورات نبی رحمت

تعامل با همسر در روشنایی دستورات نبی رحمت

ترجمه: عبدالخالق احسان

1. لبخند زدن در مقابل همسر: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: لبخند تو در مقابل برادرت صدقه است. روایت از ترمذی. وقتی لبخند در مقابل برادر ایمانی این گونه باشد، لبخند در مقابل همسر چگونه خواهد بود؟

2. خوشحال نمودن همسر با نهادن غذا در دهانش: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر آن چه انفاق نمایی، پاداش آن را به دست می آوری؛ حتی لقمه نانی که به دهان همسرت می گذاری. متفق علیه.

3. خوشحال نمودن همسر با یکجا نوشیدن آب: حضرت عائشه رضی الله عنها فرمود: من در حالی که حیض ( عادت ماهانه ) بودم، از ظرفی آب می نوشیدم و سپس ظرف را به رسول الله صلی الله علیه و سلم می دادم و ایشان از جای که من نوشیده بودم، از آب ظرف می نوشیدند. روایت از مسلم.

4. تکیه نمودن در پهلویش: حضرت عائشه رضی الله عنها فرمود: رسول الله صلی الله علیه و سلم در پهلوی من تکیه می نمود و قرآن کریم تلاوت می کرد، در حالی که من حیض بودم. متفق علیه.

5. حمام کردن همراه همسر: حضرت عائشه، ام سلمه، میمونه رضی الله عنهم روایت نموده اند که رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه هر یک از همسرانش از آب یک ظرف غسل نمی نمودند و رسول الله برای همسرش می گفت: برایم آب نگهدار و گاهی همسر شان می گفت: برایم آب نگهدار. متفق علیه.

6. بازی و خوش طبعی با همسر: رسول الله صلی الله علیه و سلم برای حضرت جابر بن عبدالله فرمودند: چرا با دوشیزه ی ازدواج نکردی تا باهم بازی و شوخی می نمودید. متفق علیه.

حضرت عائشه رضی الله عنها روایت نموده که او در یک سفری همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اصحاب شان فرمودند: جلو بروید و آن ها جلو رفتند، سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم برای حضرت عائشه فرمودند: بیا که مسابقه دوش داشته باشیم. روایت از احمد.

7. همکاری با او در امور خانه: از حضرت عائشه رضی الله عنها در مورد کار های پیامبر صلی الله علیه و سلم در خانه پرسیده شد؟ حضرت عائشه فرمود: رسول الله صلی الله علیه و سلم بشر بوده و مثل دیگر انسان ها در خانه کار می کرد، لباسش را می دوخت، گوسفندش را می دوشید و کارهای شخصی اش را انجام می داد. روایت از احمد.

8. نظافت دهان به خاطر همسر: حضرت عائشه رضی الله عنها می گوید: هرگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم به خانه وارد می شد، اول مسواک استفاده می کرد. روایت از مسلم.
خوشبویی و زینت نیز شامل آن می گردد؛ حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه می گوید: دوست دارم همان گونه خود را برای همسرم آرایش کنم که دوست دارم او خود را برایم آرایش نماید.

9. همسرش را با اسمی که دوست دارد صدا کند و برایش (کنیه) تعیین نماید: رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضرت عائشه رضی الله عنها می گفت: یا عائش، یا عائش! جبرئیل علیه السلام بر تو سلام می گوید. متفق علیه. هم چنان حضرت عائشه را به نام ( حمیراء) صدا می کرد و حمیراء به اصطلاح عربی تصغیر حمراء است و مراد سفید می باشد.
حضرت عائشه رضی الله عنها برای رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: همه همسرانت اسم کنیه دارند و من ندارم، رسول الله صلی الله علیه و سلم، کنیه ( ام عبدالله ) را برایش تعیین نمودند. روایت از احمد.

10. چشم پوشی از برخی کمبودی هایش: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: مرد مؤمن از همسر مؤمنش متنفر نمی باشد؛ چون اگر از یک خصلت او خوشش نمی آمد، از ویژگی های دیگرش خرسند می گردد. روایت از مسلم.

11. غم شریکی با همسر و پاک کردن اشک هایش موقع گریه: در یک سفر حضرت صفیه رضی الله عنها همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، وسیله سواری او کُند حرکت می کرد و از قافله باز می ماند، رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطرش ایستاندند و او گریه می کرد و می گفت: مرا بر شتر تنبل و کُندی سوار کرده اید؛ رسول الله صلی الله علیه و سلم با دست هایش اشک های او را پاک می کرد و توصیه می نمود که خاموش باشد. روایت از نسائی.

12. تحمل مناقشه و جر و بحث های همسر: حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه می گوید: همسرم با من جر و بحث کرده و دیدگاهم را مورد مناقشه قرار داد، من از او ناراحت شدم؛ برایم گفت: چرا ناراحت می شوی؟ به خدا قسم که همسران پیامبر صلی الله علیه وسلم برخی دیدگاه هایش را مورد بحث و مناقشه و مراجعه قرار می دهند. روایت از بخاری.

13. غذای دست پخت او را مورد عیب جویی قرار ندهید: از حضرت ابوهریره رضی الله عنه روایت است که فرمود: رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچگاه غذای را مورد عیب جویی قرار ندادند و اعتراض نکردند، اگر میل داشتند، تناول می کردند و اگر میل نداشتند، تناول نمی کردند. روایت از بخاری.

14. سپاسگزاری در مقابل خدمات همسر: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: کسی که از مردم سپاسگزاری نکند، از الله متعال سپاسگزاری نکرده است. روایت از ترمذی.

15. احترام فامیل و خواهر خوانده هایش: حضرت عائشه رضی الله عنها می گوید: هرگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم گوسفندی را ذبخ می کرد، خواهرخوانده های حضرت خدیجه رضی الله عنها را پیدا می نمود و برای شان از گوشت گوسفند هدیه می داد. روایت ترمذی.

16. اعلان حمایت از همسر: حضرت عائشه رضی الله عنها در مورد قصه ام زرع و شوهرش که خیلی با او نیکی می کرد و روزی او را طلاق داد، می گوید: رسول الله صلی الله علیه و سلم برایم فرمودند: من مثل ابو زرع با تو نیکی کرده و دوستت دارم؛ اما ترا طلاق نمی دهم.

17. اهتمام بیشتر با او وقت مشکلات و مریضی هایش: حضرت عائشه رضی الله عنها می گوید: هرگاه دچار مشکلی می شدم، رسول الله صلی الله علیه و سلم با من ترحم کرده و مهربانی بیشتر می نمودند. روایت از بخاری. هم چنان می گوید: هر گاه یکی از خانواده پیامبر صلی الله علیه وسلم مریض می شد، ایشان معوذتان را برایش خوانده و دَم می کردند. روایت از مسلم.

18. همکاری برای اطاعت الله متعال: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: الله متعال مردی را مورد رحمت خویش قرار می دهد که شب بخیزد و نماز بخواند و همسرش را نیز بیدار کند و اگر بیدار نمی شد، مقداری آب بر صورتش بپاشاند. روایت از ابوداود.

19. اعتماد و عدم خیانت: رسول اله صلی الله علیه و سلم از وارد شدن شبانگاه به خانه، خیانت به همسر و جستجوی لغزش های اهل خانواده نهی نموده اند. روایت از مسلم.

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*