وروستي

October 11, 2016

درمان آدم جن زده چیست؟

مؤلف: سعیدبن علی قحطانی درمان آدم مبتلا به صرع (غش) که جن در او داخل شده و با او عجین میشود، دو نوع [...]

October 11, 2016 // 0 Comments