وروستي

کابینه افغانستان: کار وزرا تا فیصلۀ ستره محکمه ادامه یابد

کابینه افغانستان فیصله کرده که تمامی وزیران، به شمول وزرای سلب صلاحیت شده از سوی ولسی جرگه، تا تکمیل بررسی‌های ستره محکمه به کار‌های‌شان ادامه دهند.

در نشست دیروز “دوشنبه” رئیس جمهور اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و اعضای کابینه از ستره محکمه خواستند تا مسئله استیضاح اعضای کابینه از سوی ولسی جرگه را با دقت بررسی کند و به ریاست جمهوری وضاحت دهد.

در سه روز گذشته، شش وزیر از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند و سه وزیر دیگر رای اعتماد گرفتند.

سه روز استیضاح پیهم وزیران کابینه از سوی ولسی جرگه افغانستان، پای تمامی اعضای کابینه را به ارگ ریاست جمهوری کشید و در نهایت به ادامه کار تمامی وزیران تا بررسی و نتیجه گیری ستره محکمه تأکید شد.

رئیس جمهور اشرف غنی در این نشست گفت، به تمامی قوانین و قوه‌های افغانستان احترام دارد اما به گفته وی باید تفاوتی میان استیضاح و حسابدهی وجود داشته باشد.

آقای غنی تاکید ورزید که از ستره محکمه افغانستان خواسته تا چگونه گی استیضاح اعضای کابینه را بر اساس صلاحیت‌های قانونی بررسی کند و نتایج آنرا به ریاست جمهوری بسپارد.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان سخنرانی در نشست کابینه

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان سخنرانی در نشست کابینه

وی گفت:

” ما منتظر فیصله ستره محکمه استیم و در خواست تعبیر را با ستره محکمه شریک ساختیم. و امید ما اینست که همه مردم افغانستان خاصتاً وکیل صاحبان ما منتظر فیصله ستره محکمه باشند.”

روز شنبه وزیران خارجه، فواید عامه و کار و امور اجتماعی از سوی ولسی جرگه به خاطر مصرف نکردن هفتاد درصد بودجه‌های انکشافی این وزارت‌ها در سال ۱۳۹۴ سلب صلاحیت شدند.

در روز دوم یعنی یکشنبه وزیران ترانسپورت و معارف به صورت غیابی سلب اعتماد شدند اما وزیر مالیه رای اعتماد گرفت.

دیروز هم سه وزیر از سوی ولسی جرگه استیضاح شدند که در نتیجه رای گیری غیابی، وزیران عدلیه و شهر سازی ابقا شدند اما وزیر تحصیلات عالی سلب صلاحیت شد.

تا هنوز ستره محکمه افغانستان در مورد اینکه کار را از کجا آغاز خواهد کرد، چیزی نگفته و تلاش‌های رادیو آزادی برای ارتباط با مقام‌های ستره محکمه در این مورد تا هنوز بی‌نتیجه مانده‌است.

در بخشی از اظهاراتش رئیس جمهور اشرف غنی گفت، کار اکثریت اعضای کابینه در اواسط سال ۱۳۹۴ شمسی آغاز شده و افغانستان در این جریان با چالش‌های فراوان امنیتی، اقتصادی و سیاسی روبرو بوده‌است.

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*