وروستي

شوهرم بی نماز، شراب خور، زنکه باز و… است آیا از او جدا شوم؟

جواب: استاد فضل الله ممتاز- متخصص فقه اسلامی

يكي از خواهران سوال نموده:
من سه فرزند دارم از اين شوهر، شراب مي نوشد نماز نمي خواند وقت كه برايش نصيحت كنم كه نماز بخوان سرش بد تأثير مي كند..زنكه باز هم است وتهمت وغيبت هم ميكند ليكن چاره جدا شدن را ندارم چي كنم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
بايد این را بدانيم كه دنیا دار ابتلاء وامتحان است و مسلمان به مشكلات گوناگون مواجه مي شود ليكن حل اين همه در روشني دين مبين اسلام جستجو شود..حالا اين خواهر محترمه ومتدين ما به شوهر بي نمازي، شرابي وبي بندوبار مبتلاء شده وهمه تلاشها را بخرچ داده تا اينكه سبب هدايت او شود ليكن نتيجه مثبت بدست نياورده ..مگر به اين معنى نيست كه سكوت را اختیار كند وزندگي خود را با اين شخص ادامه دهد زيرا:

1- نماز ركن دوم دين مبين اسلام وعلامه ونشانه صدق ايمان مسلمان است واگر كسي از آن منكر باشد از دين مبين اسلام خارج ميگردد..ونيز در صورت كه بشكل دائم وهميشه آنرا ترک كند وادا نكند باز هم خطر اين مي رود كه از دين خارج شده باشد زيرا تنها اقرار كردن معنى ندارد واگر عمل نکند ..رسول الله صلى الله عليه وسلم در حديث صحيح فرموده است :”بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة” فاصله بين مسلمان وغير مسلمان ترک كردن نماز است..ودر روايت دومي فرموده است:”ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة”
بين مسلمان وغير مسلمان تنها نماز خواندن فرق ايجاد مي كند ..نماز مسلمان را از فحشاء ومنكر منع ميكند: ” إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر”..

2- اين شوهر وقت كه نماز را ترک كرده دروازه هاي منكر وفحشاء برويش باز شده ومرتكب قمار زدن وزنكه بازي هم شده..

3- بايد بخاطر اقامه حجت وبراءت ذمه خود باز هم از شوهرش خواهش كند كه پابند احكام الهي باشد ونماز را ادا كند واز قمار زدن وافعال قبيح وزشت دستبردار شود درغير آن چاره بجز از جدائي ندارد.

4- حالا ادامه زندگي اين خانم با شوهر كه در مسلماني اش شک است كار معقول به نظر مي نرسد ، بايد در سردرگمي نباشد اقارب وولي امر خود را در جريان بگذارد وبه شكل فوري به محكمه رجوع كند تا اينكه اجراءات جدائي از طريق محكمه شروع شود وبخاطر سرنوشت اولاد صحبت گردد كه شريعت حق رعايت اولاد نيز به خانم ميدهد زيرا شوهر فاسق وفاجر معلوم الحال نمي تواند كه اين وظيفه را بدوش داشته باشد زيرا اطفال را نيز به سرنوشت خود دچار ميسازد…اطفال به فطرت خوب تولد مي شوند ليكن پدر ومادر ناصالح وماحول خراب آنها را به بيراهه ميكشاند.

5- البته از لا بلاي سوال خواهر محترمه حكم كافر بودن شوهرش را كرده نمي توانيم چون منكر نماز نيست ونماز را ترك ميكند ووعده ميدهد مي خواند ليكن عمل نمي كند..مگر در فسق وفجور وكارهاي آغشته است كه اصرار كردن ومداومت بر آن راه رفتن به دوزخ را هموار ميسازد وادامه زندگي اين خواهر را با او مشكوک ساخته…زیرا اگر از دین بر آمده باشد به این خواهر جواز ندارد که با او زندگی کند حتی ضرورت به طلاق هم نيست چون زن شخص مرتد نکاحش فسخ گفته می شود..

واحكام غير مسلمان در تعاملات بالايش تطبيق مي شود مثلا در بين زن مسلمان واين مرد زنا شوهري وجود نمي داشته باشد، از ميراث محروم است، در قبرستاني مسلمانان دفن نمي شود، نماز جنازه ندارد، حق سرپرستي وتربيه اولاد خود را ندارد..

6- قاضي محكمه بعد از اينكه حقائق وجوانب اين قضيه را درک نمايد در حكم وفيصله خود اين مسأله را در نظر داشته باشد كه اين خواهر باوجود كه از طبقه مظلوم است واستقلاليت اقتصادي ندارد واعراف وتقاليد كشور ما از اين بيشتر به خانمها اجازه نمي دهد با وجود اين همه موانع حتى الوسع سعي وتلاش را بخرچ داده تا اينكه سبب هدايت شوهرش شود وراضي نبوده كه جدایی را اختيار كند ليكن بخاطر ترس از عذاب قبر وروز آخرت به محكمه رجوع كرده.

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*