وروستي

افزایش میزان خودکشی مهاجرین در اروپا

نویسنده: حمید پژمان خبرنگار افغان در سویس                                                                   

در پیوند با مشکلات و چالش های متعددی که در برابر مهاجرین تازه وارد افغان به کشور های اروپایی وجود دارد، میزان اقدام به خودکشی و گرفتاری های روانی نیز افزایش قابل ملاحظه یی را نشان می دهد.

به تازه گی یک جوان افغان در شهرک برن سویس خود کشی کرده و این عمل وی نگرانی های تازه یی را از سلامت روانی مهاجرین، به میان آورده است.

سید رضا حسینی پس از آن دست به خود کشی زد که در جریان یک سال گذشته در عالمی از بی سرنوشتی به سر می برد و دوسیه های مربوط به مهاجرت و قبولی وی درمیان هزاران دوسیه و سند دیگری که از مهاجرین تازه وارد انبار شده است، همچنان دست نا خورده بود.

دوستان سید رضا حسینی گفتند که وی شب هنگام از اتاق خود در کمپ مهاجرین منطقه برن، بیرون شده و دوباره بر نگشته بود. اما پولیس فردای آن روز جسد وی از نزدیک مسیر خط آهن پیدا کرده بود. گفته شده است که وی خود را با استفاده از تسمه رابری حلق آویز کرده بود.

سید رضا حکایت های تلخی از زنده گی و روز گار داشته است. وی در شهر اصفهان ایران بزرگ شده بود و در همان جا در آوان نوجوانی مادرش را از دست داده بود. برادرش تحت تاثیر تبلیغات سپاه پاسداران ایران، به طرفداری از رژیم بر سر اقتدار سوریه به جنگ پیوسته بود و در همان جنگ جانش را از دست داد. رضا نیز برای دریافت معاش بهتر و سرپرستی از چهارخواهرش به جنگ سوریه می رود، اما به تشویق اعضای خانواده، از جنگ فرار می کند و به سویس می رود و بی سرنوشتی و طولانی شدن مسئله پذیرش وی به عنوان مهاجر، باعث می گردد که دشواری های روانی بر وی غلبه کند و به زنده گی اش پایان بدهد.

این دومین مورد از خودکشی در جریان یک ماه گذشته در سویس است. چندی قبل نیز یک جوان افغان زمانی که از سوی اداره مهاجرت پاسخ رد دریافت کرد، خود را از بام پایین انداخت و پس از چند روز بستری شدن، جان داد.

درهمین حال میزان درگیری های فزیکی میان مهاجرینی که از کشور های مختلف در کمپ های مهاجرین در سویس و سایر کشور های اروپایی نگهداری می شوند، افزایش یافته است. آنان همواره در مورد مسایل سیاسی، اجتماعی و دینی با هم اختلاف نظر پیدا کرده و در نتیجه با هم درگیر می شوند. به تازه گی سه تن از ایرانی ها در یک کمپ در شهرک برن، با هم درگیر شدند که در نتیجه هر سه زخم برداشته و به بیمارستان منتقل گردیده اند.

این رویداد ها درحالی به وقوع می پیوندد که قوانین کشور های اروپایی در برابر مهاجرین تازه وارد به سرعت تغییر کرده و کار پذیریش یا قبولی مهاجرین تازه وارد نیز سالهای طولانی را بر میگیرد.

اداره رسیده گی به امور مهاجرین در سویس برای پذیرش قبولی افراد و خانواده های تازه وارد، به اسناد و مدارک کافی که با قوانین نافذه این کشور مطابقت داشته باشد، نیاز دارد، این درحالی است که بسیاری از مهاجرین چنین اسنادی را ارائه کرده نمی توانند. سید رضا حسینی نیز نتوانسته بود اسناد کافی و قانع کننده یی به اداره مهاجرین در سویس بسپارد.

بسیاری از مهاجرین به این نظر هستند که باید قوانین پذیرش مهاجرین ساده تر شود تا آنان بتوانند به راحتی زنده گی جدید شان را در این کشور ها آغاز کنند. داکتران روانی در سویس و سایر کشور های اروپایی به این عقیده هستند که با افزایش ورود مهاجرین ، میزان ابتلا به بیماری های روانی و در پیوند با آن سطح خودکشی ها نیز افزایش یافته است.

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*