وروستي

تقاریر شیخ غلام الله رحمتی

دوستان عزیز!

شما میتوانید تقاریر شیخ غلام الله رحمتی را از اینجا رایگان داونلود نمائید!

                                                                                   رایگان داونلود نمائید!

شماره                         موضوع                                     شنیدن                               داونلود

۱                  اسلامی پرده                                               شنیدن                             داونلود  

۲                  دتقلید حقیقت                                               شنیدن                            داونلود  

۳         دکوناستانو شبهات اوله حصه                                    شنیدن                             داونلود  

۴     دکوناستانو شبهات دویمه  حصه                                    شنیدن                              داونلود  

۵          صوفیزم څه ته وائې  ؟                                            شنیدن                               داونلود

۶              دین لپاره قربانی ورکول                                        شنیدن                              داونلود  

  

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*