وروستي

کندکاری وبر کاری سرک

Road cutting and filling

 

درقدم اول سنتر لاین سرک توسط Setting out دریافت مینمایم بعدآ Elevation طبقه آخری تمام

Station ها (F.R.L) دردیزاین داده میشود بعدآ قیمت مجموعی طبقات سرک

( Subgrade ,sub base ,base courts and asphalt ( از Elevation طبقه آخری سرک یعنی

(F.R.L) تفریق مینمایم تا Elevation طبقه زمین سرک یعنی (R.G.L) بدست آید بعدآ درصفحه اول

توتل ستیشن رفته بعدآ Coord را انتر نموده بعدآ در stn.orentation صرف قیمت Z کوردینات

بنچ مارک ها به توتل ستیشن معرفی مینمایم قمیت N و E آنرا صفر میگریم بعدآ بالای ستیشن های

مطلوب تارگیت گرفته وبالای هر ستشن OBS را انتر مینمایم elevation تمام ستیشن ها بدست میاید

بعدآ اگر قیمت Elevation بدست آمده ستشن ها ی مطلوب با (R.G.L) سرک مقایسه مینمایم اگر

قیمت های بدست آمده از قیمت های (R.G.L) زیاد باشد به همان اندازه درآن ستیشن cutting مینمایم

وبرعکس filling مینمایم به همین ترتیب کندکاری جویچه ها وکانال ها

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*