وروستي

از تعلق …. تا تعصب

علاقه و محبت به یک مرز و بوم و گرایش وانتساب به یک جریان وحزب و مذهب امری طبیعی و غیر قابل انکار است و هرانسان در ابراز ارادت به فرد و گروه آزاد است و انتخاب دین وایدئولوژی خاص و گرایش سیاسی متفاوت از حقوق مدنی و قانونی بشر است و هیچ نهاد وقدرتی مجاز به مزاحمت و ممانعت از این حق مسلم آزادی انتخاب نیست …..

‌اما امر نکوهیده و مذموم، تعصب است تعصب یعنی مطلق گرایی ، انحصار طلبی، کسی که خود را حق مطلق می داند و دیگران را در انحراف کامل می پندارد …!!!

کسیکه فقط خودش را لایق اقتدار و زیبنده مدیریت جهان می پندارد و دیگران را هیچ ..‌…!!!
و بدترین نوع تعصب آن است که فرد دگماتیسم و رادیکالیسم مذهبی برای حذف رقیب از عرصه حیات اجتماعی و سیاسی از هیچ کوشش و تلاش مشروع و نا مشروعی دریغ نورزد ….!!!

بیشترین خشونت های فرقه ای و قبیله ای زاییده این نوع تفکر است و مزید بر علت، که بیشتر خشونت ها و جنگها بنام دین و خدا توجیه و تفسیر می شود و با استفاده ابزاری از مذهب به کشتار و خشونت رسمیت می بخشند .

انسانیت در طول تاریخ از این دیدگاه افراطی و تنگ نظری رنج فراوان برده است و به ویژه مسلمانان در عصر حاضر طعمه این خشونت وتعصب فرقه ای به شکل تاسف بار و غم انگیز شدند .

بطور خلاصه عوامل و آسیب های تعصب عبارتند از :

جهالت و مطلق گرایی ، غرور ‌و خود خواهی ، سطحی نگری و کج اندیشی ، مشکلات روحی و روانی ……. واپسگرایی و عقب ماندگی در عرصه علم و زندگی ، خشونت و کشتار مذهبی و قومی ، تفرقه و پراکندگی اجتماعی ، تضعیف وحدت و امنیت ملی ، تخریب ساختارها و زیر بناهای اقتصادی ،صنعتی و فرهنگی …..!!؟؟ و.‌‌…و….و

خدایا ما را از تعصب با همه اشکال و انواعش محفوظ بدار …..و بیاییم عالمانه و عاملانه صلح و محبت ، دگرپذیری و ژرف اندیشی ، تحمل گرایی و نقد پذیری را در زندگی نهادینه کنیم تا آباد شود ایران ما ! سرزمین اجداد ما ! تا آرام شود جهان ما ! سرزمین همنوعان ما

 بها،الدین یوسفی

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*