وروستي

چگونه شريك زندگي خود را انتخاب كنم؟

يكي از خوانندگان عزيز سايت انترنيتي اصلاح آنلاين نت در کابل نوشته:

سلام و احترامات قلبی خویش را به تمامی کارمندان و عالمان اصلاح آنلاین تقدیم نموده و از ایزد متعال کامیابی بیشتری برای تان خواهانم!!
بنده… از شهر کابل با شما به تماس شدم یک سوال داشتم و جواب اش را میخواهم تا قلبم راحت شود ، من 25 سال عمر دارم در یکي از ادارات دولتی ایفای وظیفه مینمایم ، 3 سال قبل تحصیلات خود را به سویه لیسانس به پایان رسانیدم از مدتی که بالغ شده ام تا به امروز با هیچ دختری نا محرم تماس و روابط نامشروع برقرار ننموده ام استغفرالله مطلب ام این نیست که بنده از گناه خالی است اما مرتکب زنا نشده ام چون
میدانم بسیار کار زشت و شنیع است اما مدتی میشود که یک موضوع مرا بسیار رنج میدهد آن هم شریک زندگی است ، من برای مادر جان و پدر جان خود گفتم که هر دختری که شما خوش نمودید من هم راضی ام چون هیچ دختری در زندگی ام نیست که برایشان بگویم انرا برایم بگیرید، میخواهم آن ها راضی باشند اما مدتی پیش برایم گفتند که دختری فلانی را برایت بگیرم …

و من نمی خواهم همرای او عروسی کنم چون مقبول نیست آخر من هم خواست ها دارم چون 5 سال صبر نمودم و هیچ دختری را تا به حال لمس هم نکردم …برای شان گفتم که میخواهم با او صحبت نمایم که من او را به خاطر خدمت برای والدینم میگیرم و با من کاری نداشته باشد در اینجا بود که والدین ام حیرت زده شدند و گفتند که او دختر را برای خود نمیگیرم برای تو میگیرم . حالا بنده بسیار ناراحت است اگر مرتکب گناه شوم چون از قسمت خود باخبرم و یا اینکه با کسی که دوست ندارم زندگی خود را آغاز نمایم بناء از شما خواهشمندم تا جوابی قانع کننده را برایم ارسال بدارید.

جواب: استاد فضل الله ممتاز
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،،
در اين شكي نيست كه انتخاب شريک زندگي به نيت ازدواج وتشكيل خانواده يک مسأله سرنوشت ساز است در زندگي انسان، از اينرو دين مبين اسلام رهنمودهاي دارد كه مسلمان بايد مطابق آن عمل كند تا اينكه خوشبختي وزندگي سعادتمندانه نصيبش گردد ونيز خانواده اش جايگاه زيبائي براي تربيه سالم فرزندانش باشد وبراي سر بلندي اسلام قدم هاي نخست شانرا از داخل خانواده خود بمانند.

مسلمان چي زن باشد ويا مرد هنگام که در تشكيل خانواده فكر مي كند قبل از هر صفت در تلاش ميباشد كه شخص ديندار با اخلاق نيكو نصيبش شود زيرا معلم بشريت رسول الله صلى الله عليه وسلم رهنمودهاي داشته ومعيارهاي را براي انتخاب شريک زندگي تعيين كرده ودر حديث صحيح متفق عليه فرمود است :” تنكح المرأة لأربع: لمالها،ولحسبها، وجمالها، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك”

شريك زندگي انسان كه عبارت از خانمها است بخاطرچهارصفت وخصلت به ازدواج گرفته ميشود مال ودارایی اصل ونسب زيباي ودين پس زن ديندار را انتخاب كن دستهايت خاک آلوده شود..يعني بر دينداری تأكيد بيشتر شده زيرا زيبائي ممكن است بعد از مدتي كمتر شود.
واگر انتخاب مسلمان مطابق اين رهنمودهاي شرعي انجام شود كه به اساس دين واخلاق نيكو ومال داري ونسب ميباشد ستون خانواده استوار ومحكم ميگردد زيرا اساس وتهدابش استوار گذاشته شده ومي تواند كه بعد از اين با چلينجها ومشكلات گوناگون را در زندگي مقاومت كند وبا به آساني لرزان نمي شود .

شما بخاطر كه در انتخاب شريک زندگي تان موفق شوين بايد بعض مسائل ديگر نيز در نظر داشته باشيد:
اولا: دعاء بهترين سلاح مؤمن ومسلمان است ومسلمان مي تواند بخاطر تحقق اهداف مشروع ديني ودنياي خود دعاء كند واز الله متعال بخواهد واو تعالى فرموده است كه : ” ادعوني أستجب لكم” شما دعاء كنيد ومن اجابت ميكنم.. , البته دعاء در هر وقت مي شود ليكن در اقات خاص از جمله بعد ازنماز هاي فرض، در سوم حصه شب، در وقت افطار روزه، در ساعت اخير روز جمعه، درسفر، ودر بين هر دو خطبه جمعه، وبايد در مسلمان حرام خور وظالم نباشد كه دعايش قبول شود…واكر دعايش قبول نشود هم ثواب اخروي را كسب مي كند وهم توسط اين دعاء خداوند بلاها را دفع ميكند واو را مصائب ومشكلات نجات ميدهد..

ثانيا: ازدواج وتشكيل خانواده مسلمان يک امر فطري است وحق مسلم هر انسان ومسلمان است كه مطابق ميل ورغبت خود شريک و همسفر زندگي خود را انتخاب كند ونيز در اين راستا از مشورهای دوستان واقارب واهل تجربه مستفيد شود تا اينكه اهداف رسم شده اش بر آورده شود.

ثالثا: مسلمان در چنين مسائل برخودر انفعالي را اختيار نكند بلكه با حوصله مندي وصبر وشكيبائي به دنبال انتخاب شريک زندگي تان باشيد وراهی را انتخاب كنيد كه هم خواست هاي خود تان بر آورده شود ونيز سبب رضايت وخوشنودي والدين محترم تان شود زيرا آنها نيز راحت وآرامش خاطر شما را مي طلبند وزن را براي خود ني بلكه برای شما انتخاب مي كنند واين نوع مسائل سرنوشت ساز به همكاري همه تحقق ميابد..نه تنها همكاری والدين لازم است بلكه همكاري خواهر، برادر، عمه، خاله ، كاكا، ماما وهمه اقارب ضروري دانسته مي شود..بناء سعي وتلاش شما اين باشد که از تجربه همه در اين انتخاب استفاده كنيد.

رابعا: از تقوا، ايمانداري، التزام ديني تان در راستاي نه افتيدن در فتنه ها داشته ايد قدر داني واظهار سپاس مي كنيم واجر وپاداش اين روش ايماني تان در دنيا عزت وسربلندي ودر آخرت بشهت برين است ، الله متعال دروازه هاي رحمت را بروي تان باز ميكند وشما را به هدف شرعي تان ميرساند..” ومن يتق الله يجعل له مخرجا” بدون شک هر كسي تقوا وپرهيزگاري داشته باشد واز الله متعال بترسد او تعالى دروازه هاي رحمت خود را برايش باز ميكند.

خامسا: با اين نظر شما موافق نيستيم كه نوشتين: ” برای شان گفتم که میخواهم با او صحبت نمایم که من او را به خاطر خدمت برای والدینم میگیرم و با من کاری نداشته باشد “

زيرا عروسي وازدواج تنها عقد شرعي بين زن وشوهر ميباشد كه به موجب آن به همدیگر مثل لباس مي شوند وسبب سكون وراحت نفسي هردو ميگردد ورحمت الهی شامل حال شان می شود. .وبمعناي مزدور ونوکر وخادمه وآشپز وكالا شوی آوردن در خانه نیست..بايد شوهران اين حكم شرعي را بدانند واز خانمان خواهشات كه در شريعت نباشد وسبب آزار واذيت خانمان شود نکنند.

وهدف اساسي از ازدواج خدمت خانواده اش نیست بلكه اهداف شرعي آسماني را كه الله متعال ورسولش محمد صلى الله عليه وسلم نشاندهي كرده است دنبال كنید..خير وبركت وسعادت دارين در عمل كردن به رهنمودهاي شرعي است..

حالا شما در روشني اين مشوره شرعي شريک زندگي تانرا انتخاب كنيد البته هنگام كه کدام خواهر براي تان نشاندهي مي شود قبل از اقدام نمودن در خواستگاري يک استخاره هم بكنيد ودر روشني استخاره تصميم نهائي تانرا اتخاذ كنيد..

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*