وروستي

دﺧﺘﺮ و ﺑﭽﻪ را والدين شان در كودكي نامزاد كرده …؟

برار محترم ما عبد الرحيم رحيمي از شهر مزار ولايت بلخ سوال نموده :
اﮔﺮ ﻳک ﺷﺤﺺ ﺩﺧﺘﺮﺻﻐﻴﺮﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﺻﻐﻴﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺑﻌﺪا ﺩﺧﺘﺮﺩاﺭ ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺁﻳﺎ ﺑﭽﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺭا ﻃﻼﻕ ﺩﻫﺪ ﻳﺎﭘﺪﺭ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،،

در شريعت اسلامي نامزادي تنها وعده ازدواج است ..وازدواج شرعي نيست هر يكي از طرفين مي توانند نظر به ملاحظات سلبي كه دارد اين وعده را
بشكناند وبه آن عمل نكند.. در ازدواج رضايت دختر و پسر ضروري وشرط است واز اركان نكاح است زيرا اگر رضايت مفقود باشد بناي اين خانواده بعوض محبت ودوستي به بي ثباتي ورنجش وجنجال ها گذاشته مي شود كه اصلا مخالف مقاصد شريعت است ..

زيرا ازدواج عبارت از محبت ودوستي واحترام متبادل بين زن وشوهر است…حالا اين دختر وﺑﭽﻪ حق دارند كه نامزادي اجباري را رد نمایند وقبول نكنند زيرا مطابق خواهش وميل شان نيست ..اگر انسان يک جوره بوت وكالا ميخرد حق انتخاب رنگ واندازه ونوعيت وكيفيت را دارد پس در ازدواج كه سرنوشت زندگي مسلمان را تعيين مي كند چطور ندارد .. تنها وعده قبلي كفايت نمي كند رضاي هردوي شان شرط است ..رسول الله صلى الله عليه وسلم در حديث صحيح فرموده است :

” ولا تنكح البكر حتى تستأذن”، قالوا: يا رسول الله كيف إذنها، قال: “أن تسكت” دختر باكره نكاحش صحيح نمي شود تا اينكه اجازه ورضايتش نباشد ..پرسيدند كه أي رسول الله چطور اجازه دهد زيرا اغلبا دختران از حياء صحبت نمي كنند ايشان فرمودند كه سكوت شان به معناي رضايت واجازه دادن است.

وحالا اين برادر در جستجوي نامزادي وازدواج با دختر خانم ديگري باشد وشرعا حق ازدواج اجباري را بادختر كاكا وماما ويا خاله خود را ندارد وآنها هيچ نوع التزام ندارند در اين مورد…اما دشمني وغيرت بيجا در چنين موارد از اعمال جاهليت است…وبايد با آنها رابطه حسنه داشته باشد حتى قطع صله رحم هم نكند.. تنها مهمان ناخواسته بوده از راه كه آمد از همان راه برگردد.. الله متعال خانم نيک وصالح وديندار را نصيبش گرداند..

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*