وروستي

December 25, 2016

مقام لقمان حکیم

حضرت لقمان رحمه الله فرمود: چند کار مرا بدین پایه رسانیده است: ۱_ دیده به پایین دوختن  ۲_ کنترل [...]

December 25, 2016 // 0 Comments

1 2 3 4