وروستي

January 10, 2017

هنر لبخند زدن

«خیلی وقت‌ها قدرت یک تماس، نوازش، لبخند، کلام محبت‌آمیز، گوش شنوا، تحسین صادقانه یا کارهای [...]

January 10, 2017 // 0 Comments