وروستي

اختلاف در بین مذاهب اهل سنت عمدتا در چیست،

اختلاف در بین مذاهب اهل سنت عمدتا در چیست، آیا تنها در مسائل فقهی اختلاف دارند ویا در عقیده هم؟

 

الحمدلله،

علت اختلاف در مذاهب چهارگانه اهل سنت عقیده نیست، بلکه در فقه و اصول فقهی آنها است و گرنه ائمه اربعه استاد و تلامیذ یکدیگر بوده اند، و بر یکدیگر دعاء خیر میکرده اند و هر یک مذهب دیگری را در حالت استدلال صحیح بر مذهب خود ترجیح میداده اند.

لازم به تذکر است که:

1- مذاهب اهل سنت منحصر به این 4 مذهب نیست بلکه بیش از 15 مذهب میباشد ولی یاران مذاهب دیگر اقوال ائمه شان را تدوین نکردند لذا اثری (بجز مقدار کم) از آن مذاهب باقی نماند، بعنوان مثال، یکی از بزرگان تابعین میگفت که: “اللیث افقه من مالک، لکن اصحابه م یقوموا به” یعنی: “لیث (ابن سعد) از مالک فقیهتر بود ولی یارانش مذهبش را تدوین نکردند”.

2- هر چند مذاهب اهل سنت مختلف میباشد، ولی اختلافشان فقط در فقه و فهم نصوص قرآن و سنت بوده است لذا اختلافاتی در این زمینه رخ میداده است، ولی در مسائل عقیدتی که اصل و اصول دین را تشکیل میدهد اختلافاتی نداشتند لذا همه این مذاهب درست میباشند و کسی نمیتواند تعصب بخرج دهد و مذهب دیگری را انکار کند مگر اینکه همانطور که گفته شد هنگام روشن شدن حقیقت و درستی یک مسئله با استناد از قرآن و سنت باید تابع قول دقیقتر و صحیحتر شویم هر چند مخالف مذهبمان نیز باشد.

ولی بهرحال، این 4 مذهب یعنی مذهب حنفی، مالکی، شافعی، و حنبلی بعلت اینکه پیروانشان اقوالشان ثبت و تدوین کردند، نسبت به سایر مذاهب باقی ماندند .

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*