وروستي

January 2017

زن در اسارت سنت های جاهلی

برخي بر اين باورند كه شكل غربي حكومت نسبت به شكل اسلامي آن بيشتر لياقت ماندگاري دارد. چنين باوري [...]

January 1, 2017 // 0 Comments

چرا کتاب نمی خوانیم؟

۱- کتاب نمی خوانیم زیرا نیازی به کتاب احساس نمی کنیم. ۲ – کتاب نمی خوانیم زیرا دچار خود شیفتگی [...]

January 1, 2017 // 0 Comments

1 12 13 14