وروستي

حجاب نشانی از تقوا و پاکدامنی

ملکه سادات امین

زن در دین اسلام به عنوان یک انسان با کرامت و صاحب تمام حقوق مطرح شده است. زیرا وی، سرچشمۀ نسل‌ها و اولین پرورش‌دهنده و تربیت‌دهنده و تربیت‌کنندۀ انسان بوده است، که تأثیر بی‌مانندی در سلامتی و خوش‌بختی جوامع بشریت دارد. به همین خاطر در دین مقدس اسلام به زن ارزش و توجه خاص شده است.

بناء در عصر کنونی، زن مسلمان باید، از هر زمان دیگر، با برخوردداری از آموزه‌های اسلامی جایگاه حقیقی خود را بشناسد و به آنچه دینش او را مامور ساخته است، فرمان بَرد؛ تا آلۀ دست دیگران قرار نگیرد؛ بلکه طبق فرمان پروردگارش، نقش دینی و دعوتی خویش را، چنانکه از وی تقاضا گردیده است ایفا نماید.

برعکس در مقابل مدعیان دروغین و حیله‌گرانی به نام‌های این و آن، که همیشه حرف از آزادی زن و خشونت می‌زنند، وارونه خود تجاوز و بی‌شخصیتی را بر حیثیت و کرامت زنان، روا داشته‌اند.

مثل اینکه: زنان ر ا به پرکردن افلام نادرست، و به نمایش‌گذاشتن آنان به‌طور برهنه و نیمه برهنه، تشویق به آوازخوانی، سوء استفاده از نام ورزش و صدها موارد دیگر که بیان آن واقعا سخت دردآور است، نمی‌توان از همه آن یاد کرد.hijab1

از این بابت بر ما زنان مسلمان واجب است، خود بفهمیم و دیگران را نیز بفهمانیم؛ تا اسیر همچو اهداف شوم آنان نشویم؛ زیرا زن در اصل موجود باشخصیت و با عزّت است، نباید با انجام اعمال غیر انسانی، دگرگون شود.

دین مقدس اسلام، برای حفظ عفت، عزت و کرامت زن ، رهنمود‌های سودمندی داشته و دارد و از نریختن آبرو و حیثیت زن و پایداربودن مقامش به‌عنوان نیمی از پیکر جامعه حرف و سخن و اندرزهای فراوانی داشته و دارد.

به همین‌رو مقام و ارزش، حیاءداشتن که بخشی از آموزه های دینی است، برای زنان تاکیدبیشتر شده است؛ تا جایگاه و مصئون‌بودن شخصیت و عزت زن را از دست‌بُرد، گرگان درنده‌خوی نگه دارد، لباس موزون و مناسبی را، به‌نام حجاب تقدیمش می‌کند؛ تا در اثنای بیرون‌شدن از خانه‌اش، به‌عنوان ستر و مکلفیت در نظر گیرد.

چنان نیست که دین‌ستیزان و سیکولران، حجاب را حبس و مانع بروز استعدادهای زنان می‌خوانند، نه خیر چنین نیست؛ بلکه حجاب یکی از حدودی الهی است که زن مسلمان را مکلف به پوشیدن آن نموده است که این مکلفیت فقط برای احترام، ارزش و شخصیت‌بخشیدن به زنان مسلمان است.
در زیر به چند خصوصیت و فضایل لباس زن مسلمان اشاره می‌گردد:

خصوصیات و ویژگی‌های لباس زن مسلمان
– ضخیم و مقاوم باشد، به‌گونه‌ای که بدن وی نمایان نگردد و همچنین چسب و نازک هم نباشد؛
– لباس، همه‌ای بدن را در بر بگیرد، آزاد باشد، تنگ و اندامی نباشد؛
– جلب‌کننده نباشدکه نظر هر بیننده‌ای را جلب کند و از زراندوزی و نقش و نگار خالی باشد؛
– مشابه لباس مردان هم نباشد.

از فضایل لباس و حجاب زنان مسلمان
– حفظ آبرو: بدون شک حجاب نگهبان شرعی برای حفظ آبرو، حیثیت و سبب دفع شبهات و فتنه‌هاست.

– پاکی دل‌ها : حجاب انگیزه‌ای برای پاکی قلب‌های مؤمنین و مؤمنات است که اساس آن تقوا است.

– مکارم اخلاق: حجاب انگیزه‌ای برای مکارم اخلاق، عفّت و حیا بوده و بازدارندۀ ابتذال و فساد است.

– نشانۀ زنان عفیفه: حجاب نشان زنان آزاد و عفیفه است که به عفت و شرف خود ارج می‌نهند و نشانه‌ای دوری آن‌ان از شبهات و زشتی‌هاست.

_ قطع وسواس شیطانی:حجاب، حافظ اجتماع از آزار و اذیت اشخاص و افرادی است که قلب‌های مریض دارند.

– حفظ حیاء: لباس و حجاب با عث حفظ حیاء زنان است، حیا برگرفته از حیات (زندگی) است، بدین معنی که بدون حیا زندگی ممکن نیست، حیاء عبارت از عادت و اخلاقی است که خداوندآن را در فطرت کسانی گذاشته است که ارادۀ تکریم و تعظیم دیگرها را نموده باشد. منشأ حیاء اخلاق اسلامی و فطرت آدمی است و حیاء نیز جزء ایمان است که حجاب وسیله حفظ حیا می‌باشد، طبعاً که بی‌حجابی بی‌حیایی است.

– حجاب: از نفوذ تبرج و عریانی، اختلاط زن و مرد، در اجتماع جلوگیری می‌کند.

– حجاب دژ و حصار محکمی برای زنان از بی‌بندباری است؛ زیرا زن مثل ظرف آب سرد نیست که هرکسی رسید از آن بنوشد. بل دُر و گوهر گران‌بهای است که قاعده و اصول دینی، قیمت و ارزش آن را معین می‌کند.

حجاب باعث عاطفه، احساس و همدردی است. در این مورد به یک داستانی توجه شما را جلب می‌کنم، دختری در میان دختران، در یکی از دانشگاه های اسلامی درس می‌آموخت، چندان باوری به اعتماد و احساس همدردی به مسلمانان نداشت. روزی به زمین می‌افتد. زنان محجبه همه دویده به دور وی جمع می‌شوند و به سرعت او را کمک می‌کنند. وقتی او دختر به هوش می‌آید و می‌بیند، تمام کسانی که به اطراف او هستند.

همه محجبه‌اند، حیران می‌ماند و به آن‌ها می‌گوید: به خدا قسم فکر نمی‌کردم و حتی به ذهنم خطور نمی‌کرد که شما چنین احساسی داشته باشید!!

به‌خاطر اینکه دروغ‌ها و افتراهای که در مورد محجبه ها شنیده بود تصور نمی‌کرد که محجبه‌ها دارای عاطفه و همچو احساسی باشند!! از این رو، لازم است که ما در تمام زمینه‌ها و عرصه‌های موجود و مناسب ، حضور و مشارکت داشته باشیم؛ تاچنین تهمت‌های ناروایی را که بر علیه زنان پاکدامن و مسلمان شده است،تصحیح و تفهیم کنیم و اخلاق اسلامی خویش را به نمایش بگذاریم و در میدان مبارزه، دشمن را ناکام کنیم، فکر و اندیشۀ اسلامی را پخش و نشر کنیم، ما هرگز نباید میدان را برای کسانی که می‌خواهند چهرۀ اسلام را لکه‌دار سازند و برعلیه ارزش‌های دینی می‌تازند.

خالی بگذاریم، زیرا دعوت و مبارزه، پخش و نشر مسایل دعوتی، یکی از اصول بنیادین دین مبین اسلام است و همین راهی است پیروزی، جز این راه دیگر برای عزّت و شرف زنان سراغ نیست.

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*