وروستي

کارخانگی زلزله / استاد:نورالهدی حقانی

کارخانگی زلزله

استاد:نورالهدی حقانی

پلان ساختمان شفاخانه 6 طبقه در مزار شریف در شکل زیر نشان داده شده است. ارتفاع طبقات 3.2m میباشد و در دو راستای X و Y از قاب خمشی آهن کانکریتی با شکل پذیری زیاد(قاب خمشی ویژه) استفاده شده است که در ابتدا مقطع تمام ستون ها و تیرها(45cm X35cm) فرض شده است. نوع خاک کلاس D میباشد. و بر اساس کود ASCE 7 در کتگوری خطر IV میاشد. بارهای مرده و زنده سقفهای طبقات به شمول وزن تیرها به صورت زیر میباشد:

DL Roof =5.7 kN/m2          DL Floors =5.5 kN/m2

LL Roof =2 kN/m2           LL Floors =2.4 kN/m2

بار دیوارهای هرطبقه به صورت معادل و به مقدار 1.7kN/m2 فرض شده است.

  1. نیروی برشی قاعده (Base Shear) را در راستای Y تعیین نمایید.
  2. نیروی افقی و برشی طبقات، ناشی از زلزله را در راستای محور Y تعیین نمایید.
  3. کنترل سرنگونی ساختمان را در راستای محور Y تعیین نمایید.

اگر فرض گردد که فاصله بین مرکز سختی و مرکز ثقل در سه  طبقه اول ، در راستای محور X یک متر باشد و نیروی زلزله در راستای محور Y عمل کند، لنگر پیچشی ناشی از زلزله را در همه طبقات ساختمان محاسبه نمایید.

اگر به صورت تحلیل خطی مرتبه اول (بدون اثر P-∆) تحت بارهای قائم و بار جانبی زلزله تحلیل شود و برای منظور کردن اثرات ترک خوردگی مقاطع آهن کانکریتی، برای تیرها از 35% مومنت انرشیای ناخالص (Ig) مقطع، و برای ستونها از 70% مومنت انرشیای ناخالص (Ig) مقطع، شود. در نتیجه تغیر مکان جانبی نسبی خطی طبقات باهم مساوی و 5mm میباشد. تغیر مکانهای جانبی نسبی واقعی طبقات و در نتیجه تغیر مکان های جانبی طبقات را محاسبه نمایید.

برای دانولود فایل وردبه لینک ذیل کلیک نمائید!

Image result for ‫دانلود نمایید‬‎

ناشر:قران سنت ویب سایت

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*