وروستي

تقويه کوونکي پولادي فایبر

   تقويه کوونکي      پولادي فایبر

 

لیکنه:استادانجینرحمیدالله صدیقي

ناشر:قران سنت وِیب پاڼه

تقويه کوونکي پولادي فایبر (Reinforcement Steel Fibers)

د تقويه کوونکو پولادي فایبرو پیژندنه:

دا له هغه تقويه کوونکو پولادو څخه عبارت دي کوم چې د کششي قواو او درزونو د رامنځ ته کېدو په مقابل کې د سمنټي کانکریټو د تقويه کولو لپاره کارول کېږي (ASTM A 820). پولادي فایبر د نریو لنډو پولادي ساختمانونو په څیر چې بیلابیلې بڼې او اوږدوالي لري، تولیدیږي. په عمومي توګه سره د پولادي فایبرو اعظمي اوږدوالی له 60mm سره مساوي وي. زیات تولیدیدونکي پولادي فایبر دایروي مقطع لري چې اوږدوالی یې له 50mm او قطر یې له 1mm سره مساوي وي. پولادي فایبر د اوږدوالي او عرض د نسبت (Aspect Ratio) پواسطه پیژندل کېږي.

Aspect Ratio=L/d=( Length in mm)/(Diameter of Fiber in mm)= (اوږدوالی )/قطر

هغه فایبر چې اوږدوالی یې 50mm او قطر یې 1mm وي، د اوږدوالي او قطر نسبت (Aspect Ratio) یې له 50 (50/1 = 50) سره مساوي دی. ډیری وخت د پولادي فایبرو د اوږدوالي او قطر نسبت (Aspect Ratio) د 20 او 100 تر منځ توپیر کوي (ACI 544.1R 96). هغه پولادي فایبر چې د دایروي مقطع لرونکي دي قطر یې د 0.25mm – 1.0mm تر منځ وي. هغه پولادي فایبر چې د مستطیلي مقطع لرونکې وي، ډبلوالی یې د 0.15mm – 0.64mm تر منځ او پلنوالی یا سور یې د 0.25mm – 2.03mm تر منځ وي (ACI 544.1R 96).

لکه څرنګه چې د سختو پوښښونو د کانکریټي طبقې ځینې برخې د موټر د ټایرونو د بارونو له امله په کشش او ځینې په فشار کې کار کوي، نو د دې اړتیا پیښېږي تر څو کانکریټي طبقه د دواړو قواو (کششي او فشاري) په مقابل کې په کافي اندازه مقاومت ولري. لکه څرنګه چې سمنټي کانکریټ د فشاري مقاومت د ښو خواصو لرونکي دي، نو ځکه فشاري قواوي په ډیره آسانۍ سره زغملۍ شي. لیکن یاد کانکریټ بیا د کششي قواو په مقابل کې ډیر مقاومت نشي کولای، ځکه کانکریټ د ماتیدونکو موادو (Brittle Material) له ډلې څخه دي. د دې لپاره چې د سمنټي کانکریټو طبقه د کششي قواو په مقابل کې مقاومت وکړي، نو دوه د حل لاری شته:

لومړی دا چې د کانکریټو لوړ مارک وکارول شي تر څو کششي قواوې وزغمي. لیکن د کانکریټو د مارک لوړوالی د درزونو په مخنیوي کې ډیر رول نلري. نو د دې لپاره چې په کانکریټي طبقه کې د درزونو مخنیوی وشي، نو اړینه بریښي چې په کانکریټي طبقه کې انقباضي بندونه په نظر کې ونیول شي. که چیرې نوموړي بندونه په سمه توګه ډک او بند نشي، نو کېدای شي پوښښ د ګټې اخیستنې په موده کې تخریب او د ګټه اخیستونکو د نا آرامۍ سبب شي.

دوهم دا چې کانکریټي طبقه د پولادي سیخانو او یا فایبرو پواسطه تقويه شي. لکه څرنګه چې پولادي سیخان د کانکریټي طبقې د قیمت د زیاتیدو سبب کیږي، نو ښه به دا وي چې له پولادي فایبرو څخه ګټه واخیستل شي. له پولادي فایبرو سربیره کېدای شي له ارتجاعي فایبرو (Synthetic Fibers) څخه هم ګټه واخیستل شي. د ارتجاعي فایبرو په اړه بشپړ معلومات کولای شئ د دې کتاب له دوهمې برخې څخه ترلاسه کړئ.

کېدای شي پولادي فایبر په کانکریټو کې 100% د درزونو څخه مخنیوی ونکړي، ځکه دا د پولادي فایبرو تر اندازې، د کانکریټو تر مقاومت او د کانکریټي ساختمان تر فزیکي جوړښت پورې اړه لري. لیکن د درزونو د زیاتیدو په مخنیوي کې مهم رول لوبولی شي. نو له دې څخه څرګندیږي چې پولادي فایبر د درزونو په برخه کې دوه دندې ترسره کوي. لومړی دا چې په بشپړه توګه د درزونو له منځ ته راتلو څخه مخنیوی کوي او دوهم دا چې د منځ ته راغلو درزونو د زیاتیدو څخه مخنیوی کوي.

د تقويه کوونکو پولادي فایبرو صنف بندي په اصل کې د تقويه کوونکو پولادي فایبرو د صنف بندۍ لپاره ډیرې مشخصې نړیوالې ځانګړتیاوې شتون نلري. په بیلابیلو هیوادونو کې په بیلابیلو ډولونو باندې تولیدیږي. خو بیا هم نظر د ASTM A 820 او BS EN 14889-1 د ځانګړتیاو پر بنسټ، پولادي فایبر په لاندې پنځو صنفونو باندې ويشل کېږي:

لومړی نوع (Type -I) پولادي فایبر دا له هغه فایبرو څخه عبارت دي چې په ساړه حالت کې د پولادي سیمانو د بڼې بدلولو پواسطه ترلاسه کېږي.

دوهمه نوع (Type -II) پولادي فایبر دا له هغه پولادي فایبرو څخه عبارت دي چې د پولادي اوسپنېزو تختو څخه د غوڅولو په مرسته ترلاسه کېږي.

دریمه نوع (Type -III) پولادي فایبر دا له هغه پولادي فایبرو څخه عبارت دي چې د پولادو د اوبه کولو څخه د ټاکلو قالبونو په مرسته ترلاسه کېږي.

څلورمه نوع (Type -IV) پولادي فایبر دا له هغه فایبرو څخه عبارت دي چې له پخې پولادي اوسپنې د غوڅولو څخه د میل د ماشين (Mill Machine) پواسطه ترلاسه کېږي.

پنځمه نوع (Type -V) پولادي فایبر دا فایبر د لومړی نوعې د پولادي فایبرو له تغیر شوې بڼې څخه عبارت دي. یعنې د جوش کولو (Bonding) د وړتیا د زیاتوالي لپاره د لومړی نوع فایبرو بڼې ته بدلون ورکول کېږي او پنځمه نوع ترلاسه کیږي. ډیری وخت یې یو او بل سر له دایروي بڼې څخه پلنې بڼې ته د تراښلو او یا هم پلنولو پواسطه بدلون ورکول کیږي.

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*