وروستي

دريک دقيقه

• در یک دقیقه تو بیشتر از دو صفحه کتاب را که فهم آسان داشته باشد مطالعه کرده میتوانی.

• در یک دقیقه تو روابط نیکو را توسط تیلفون با دوستان خویش تآمین کرده میتوانی.

• در یک دقیقه تو دستانت را بالا کرده و هر دعا را خوانده میتوانی.

• در یک دقیقه تو به عده زیاد سلام داده و مصافحه کرده میتوانی.

• تو یک عمل زشت را در یک دقیقه منع کرده میتوانی.

• تو به یک چیز خوب را در یک دقیقه امر کرده میتوانی.

• در یک دقیقه تو میتوانی صادقانه یک برادر خویش را نصیحت نمایی.

• تو در یک دقیقه شخصی را که غم دیده است تسلیت داده میتوانی.

• تو در یک دقیقه چیزی اذیت کننده را از راه دور کرده میتوانی.
استفاده اعظمی از یک دقیقه ترا تشویق خواهد کرد تا از دیگر اوقات خویش نیز استفاده نمایی در غیر آن صورت عبث خواهد رفت.

از مجله سرگرمی

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*