وروستي

معلومات لازمه در باره دیزاین هایدرولیکی کانالها

معلومات لازمه در باره دیزاین هایدرولیکی کانالها

دوستان عزیز، دو جدول ضمیمه شده ذیل در جریان دیزاین هایدرولیکی کانالها بسیار موثر و مهم میباشد ، به این معنی که شما میتوانید با درنظر داشت همین دو جدول جریان در کانالها را محاسبه نمایید.

با استفاده از جدول اول که فورمول ها در باره مساحت مقطع هایدرولیکی و محیط تر شده مقطع هایدرولیکی است میتوانید به بسیار آسانی این دو فکتور فوق را محاسبه و قیمت آنرا بدست بیاورید. 
با استفاده از جدول دوم نظر به نوعیت مواد بستر کانالها، قیمت ضریب درشتی مواد که برای بدست آوردن سرعت جریان اهمیت بسزایی دارد نیز تعین نمایید و بالاخره با داشتن قیمت مقطع هایدرولیکی، محیط ترشده و ضریب درشتی به بسیار آسانی میتوانیم که سرعت جریان و مقدار جریان در کانالها را محاسبه نماییم.
قابل ذکر است که بدست آوردن قیمت های دقیق محیط ترشده و مساحت میتوانیم به بسیار آسانی توسط اتوګد بدست بیاوریم بناء کوشش نمایید این ارقام توسط کمپیوتر و با استفاده از برنامه اتوکد بدست بیاورید بخاطریکه اګر شکل مقطع ، شکل منظم هندسی نداشته باشد باز هم به بسیار آسانی توسط اتوکد مساحت و محیط تر شده آنرا بدست آورده میتوانیم.

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*