وروستي

تدابیر کانکریت ریزی در هوای_گرم_و_سرد

تدابیر کانکریت ریزی در#هوای_گرم_و_سرد

تدابیرکانکریت ریزی در#هوای_گرم
1. با گونی (بوجی یا تاتی ) های تر و مرطوب پوشانیده شود .
2. ماشین میکسر رنگ سفید شده تا نور آفتاب انعکاس نماید . 
3. مواد ساختمانی از قبیل سمنت ریگ و جغل در سایه نگهداری و انبار گردد .
4. انداختن یخ بداخل اعضای کانکریتی
5. آبدهی متداوم اعضاء
6. در ستونها گذاشتن بوجی های پر از آب که سوراخ باشد بالای ستونها
7. در بیم ها گذاشتن بوجی های سرتاسری بالای آنها و تر نمودن بوجی ها
8. بالای سلب ها حوضچه های از ریگ ساخته شده و آب پر گردد.

تدابیرکانکریت ریزی در#هوای_سرد
1. کانکریت ریزی از ساعت 9 قبل از ظهر شروع و به ساعت 2 بعد از ظهر ختم گردد.
2. ریگ و جغل گرم گردد.
3. آب تا 60 درجه سانتی گرید گرم گردد.
4. در صورت ضرورت مواد ضد یخ علاوه گردد البته در کانکریت بدون سیخ .
5. بعد کانکریت ریخته شده توسط ریگ یا کاه به ضخامت (10- 15 ) سانتی متر پوشانیده شود ، ویا توسط ترپال پوشانیده شود .
6. باید سمنت را در جائی که نسبتا گرم باشد نگهداری شود.
—————————————–
منبع: کتاب کنترول مواد ساختمانی

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*