وروستي

برنامه راهبردی جدید ترامپ برای افغانستان، حرف از کشتار بیشتر دارد

نوشته :الکس ایمونس

برگردان: محمد مصطفی نوید

شام دوشنبه رئیس جمهور ترامپ در جریان توضیح برنامه راهبردیش در قبال جنگ افغانستان، بر این بود تا از تشدید نیروی 4000 نفری قوای امریکا به افغانستان، صحبت کند، جنگی 16 ساله که رئیس جمهور ترامپ آن را از دو رئیس جمهور گذشته امریکا به ارث برده است، اما ترامپ در نهایت هیچ نکرد.

مخاطبین ترامپ با دست خالی و باذهن مملو از اظهارات توأم با تناقضات برگشتند، ترامپ از اینکه بگوید چه تعداد سرباز را به میدان جنگ افغانستان می فرستد، سرباز زد و حتی او از هدف و تعین زمانی برای خروج از جنگ، نیز چیزی نگفت. او گفت که: ما دوباره ملت سازی نمی کنیم، بلکه تأکید کرد که : ما به رشد اقتصادی فکر می کنیم که تحمل مصارف این جنگ را برای ما آسان کند.
با وجود تناقضاتی که ترامپ بیان داشت، آنچه را بشکل واضح در استراتیژی خود اظهار داشت این بود که، امریکا در افغانستان انسان های بیشتری را به قتل خواهد رساند، و گفت: ” ما تروریست را می کشیم، بلکه محدودیت ها را کنار می زنیم، و نیرو ها، مسؤولین و مسؤولیت ها را بیشتر می سازیم.”

عملاً ترامپ بمباردمان هوایی امریکا را در خاور میانه گسترش داده است، حملات هوا پیما های بدون سرنشن پنج برابر دوران اوباما بوده است. به اساس ارقام ارائه شده از نظارت بر حملات هوایی امریکا بالای داعش (Airwars)، کشتار غیر نظامیان حملات هوای بالای داعش در زمان ترامپ به دو برابر رسیده است.

و اما در افغانستان ترامپ پلان قتل بیشتر را دارد، و احتمال برخی چیز های دیگر، اما بدون در نظر گیری نکات حیاتی این مسئله، این کار هم به گام های دیوانه واری می ماند که در زمان مدیریت بوش باعث شد تا طالبانی که به نابودی نزدیک بودند، دوباره تجدید حیات یابند و امریکا را به جنگ پایان ناپذیری بکشانند. ترامپ یا اشتباه تاریخی همین دیروز جنگ امریکا در افغانستان را فراموش کرده و یا بدتر از همه، آن را به خیلی سادگی می نگرد.

توضحیات زیادی در این مورد شنیده ام که ایالات متحده امریکا در مراکز نظامی خود در افغانستان چگونه غرق جنگ گردیده است که آغاز جنگ عراق در 2003 و فرستادن نیرو ها و متخصیصن به آسیای جنوبی زمینه رشد نظامی دوباره طالبان را مساعد ساخت.

آنناد گوپل در کتاب (No Good Men Among The Living: America) نیز کار کرد خونین ریاست بوش را علت تبارز دوبار طالبان میداند.

گوپل اسناد دقیق را ترتیب داده است که چگونه نیرو های امریکای میل به کشتن تروریست ها داشتند و سلول های گوانتانامو را از آن پُر ساختند، اشتباهی که کشته ها و زندانی های زیادی را در قبال داشت و حتی بازرگانان، رهبران اجتماعی و سیاسی را که با دولت امریکا همخوانی داشت ،نیز دور نگهداشت. در همین حال طالبان شکست خورده در سال 2001 دوباره رشد نمود و حمایت مردم را جلب کردند.

در طول جنگ امریکا در آسیای میانه و افریقا، کشتار نیرو های هوایی امریکا در افغانستان بطور پیوسته در افزایش است، جدیداً راپور این فصل سازمان ملل نشان می دهد که کشتار غیر نظامیان در حملات هوای امریکا و افغانستان، 43 در صد افزایش یافته است، نیرو های محلی افغان، امریکا را متهم به این جرایم در مناطق غیر نظامی می کنند.

در ماه اپریل مدیریت ترامپ، مادر بمب ها را در افغانستان، استفاده نمود، اسلحه ی که هرگز امریکا آنرا استفاده ننموده بود، و استعمال این نوع آن که قبل از استفاده، هیچ گونه تلفات غیر نظامی را در نظر نگیرند، خود بی سابقه بود و حتی بعد ها اجازه ارزیابی زیانهای وارد شده نیز داده نشد.

ترامپ در کمپاین انتخاباتی خود می گفت شما فامیل های تروریست ها را نجات دهید، اگر آنها گفتند که زندگی آنها مهم نیست با آنهم شما آنها را نجات دهید.

در آن زمان ترامپ متوجه نبود که چگونه روسای جمهور گذشته پالیسی بی پروایی ساخته بودند، و اما در نهایت خودش نیز چنان کرد.

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*