وروستي

امین الفتاوی (کتاب+ډانونلوډ)

امین الفتاوی (کتاب+ډانونلوډ)

 

امین الفتاوی لمړي ټوک (کتاب+ډانونلوډ)

امین الفتاوی (کتاب+ډانونلوډ)

 

امین الفتاوی دوهم ټوک (کتاب+ډانونلوډ)

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*