وروستي

February 19, 2018

خسوف

در طول تاريخ ، اين پديده همواره مورد توجه اقوام و ملت های مختلف بوده است. اغلب تمدنهای قديم ماه [...]

February 19, 2018 // 0 Comments

سفري در فضا به دنبال حيات

آيا قرن 21 زمان مناسبي براي رويارويي مخلوقات فضايي با ما هست؟ بايد آنچه را كه دانشمندان سعي دارند [...]

February 19, 2018 // 0 Comments