وروستي

May 5, 2018

زیبایی پنهان!

زوج متدین؛ برای زنده نگهداشتن صلۀ ارحام، همیشه به دیدن اقارب شان می رفتند. روزی قبل از ترک منزل، [...]

May 5, 2018 // 0 Comments