وروستي

آيا خينه ( د ښځې خور ) سره سفر کول رواه دي ؟