وروستي

آیا در آخرت مومنان الله جل جلاله را دیده می تواند؟