وروستي

از تعلق …. تا تعصب

از تعلق …. تا تعصب

««از تعلق ….‌…..تا تعصب ….»» علاقه و محبت به یک مرز و بوم و گرایش وانتساب به یک جریان وحزب و مذهب [...]

December 10, 2016 // 0 Comments