وروستي

اسم جامد او مشتق

اسم جامد او مشتق

۴- د جامد او مشتق له مخې د اسم تقسيم : د جامد او غير جامد له مخې اسم په جامد او مشتق سره ويشل شوی دی : [...]

نوومبر 17, 2016 // 0 Comments