وروستي

بنچ مارک Bench mark

بنچ مارک Bench mark

بنچ مارک Bench mark : از یک نقطه ویا هم علامه ثابت میباشد که کوردینات آن ها نظربه محورهای N-E-Z توسط GPS [...]

نوومبر 26, 2016 // 0 Comments