وروستي

به خانمش گفته: اگر فلان کار را کردی طلاق هستی وخانم همان كار را كرده آيا طلاق صورت گرفته؟