وروستي

تاکید پادشاه عربستان سعودی بر تحقق همبستگی میان مسلمانان جهان اسلام