وروستي

جسد بی‌سر یک مسلمان روهینگیا که با خبرنگارها مصاحبه کرده بود پیدا شد