وروستي

دریافت فیصدی کمپکشن

دریافت فیصدی کمپکشن

پرایم کوټ prime cot برایم کوت عبارت از مواد ترکیب شده از تیل خاک وقیر میباشد کی بخاطر چسبش اسفالت [...]

نوومبر 26, 2016 // 0 Comments