وروستي

دریافت مساحت ساحه

دریافت مساحت ساحه

Area Calculation   در قدم اول توتل را در یک نقطه اختیاری عیار نموده بعد از روشن نمودن به page 2 رفته از page 2 [...]

نوومبر 26, 2016 // 0 Comments