وروستي

دسالنډۍ حمله (Asthma attack)

دسالنډۍ حمله (Asthma attack)

ژباړن: ډاکټر شیراحمد صافی MPH, MD  لنډیز  (Overview) د سالنډۍ دحملې په وخت کې چې د سالنډۍ سختیدل او [...]

دسمبر 14, 2016 // 0 Comments