وروستي

دلیل ناخن جویدن کودکان

دلیل ناخن جویدن کودکان

بسیاری از والدین زمانی که می بینند فرزندشان در حال جویدن ناخن هایش است ناراحت، آزرده و خشمگین می [...]

جنوري 7, 2017 // 0 Comments