وروستي

دیپلمات‌های ربوده شده پاکستانی در افغانستان را نجات داد