وروستي

د اسلامي دعوت شپږمه قاعده

د اسلامي دعوت شپږمه قاعده

شپږمه قاعده ، مصالح او مفاسد په نظر کې نيول : اسلامي شريعت په جلب مصالح او رد مفاسد باندې بنا شوی [...]

دسمبر 8, 2016 // 0 Comments