وروستي

د الله جل جلا له پر ځمکه د الله جل جلاله نظام