وروستي

د زده کوونکو والدين کرام!

د زده کوونکو والدين کرام!

والدين کرام : دغه رساله اصلاً د معلم لپاره ترتيب شوې خو په مختصر ډول د زده کوونکو والدين کرام ته [...]

دسمبر 22, 2016 // 0 Comments