وروستي

د قرآئت د اختلاف حکمت

د قرآئت د اختلاف حکمت

۱- د امت د پاره تسهيل، آساني او تخفيف. ۲- د قرآنکريم او اسلامي امت عزت او شرف چې بل هيڅ آسماني کتاب [...]

نوومبر 17, 2016 // 0 Comments

د قرآئت د اختلاف حکمت

۱- د امت د پاره تسهيل، آساني او تخفيف. ۲- د قرآنکريم او اسلامي امت عزت او شرف چې بل هيڅ آسماني کتاب [...]

نوومبر 16, 2016 // 0 Comments