وروستي

د قرآنکريم تعليم او حفظ

د قرآنکريم تعليم او حفظ

د قرآنکريم حفظ او يادول په امت باندې فرض کفايي دي، کچېرې د هغه د حفظ لپاره يو ډله را ولاړه شی د [...]

November 17, 2016 // 0 Comments

د قرآنکريم تعليم او حفظ

د قرآنکريم حفظ او يادول په امت باندې فرض کفايي دي، کچېرې د هغه د حفظ لپاره يو ډله را ولاړه شی د [...]

November 16, 2016 // 0 Comments