وروستي

د لټ (ټنبل) ذهن نښې نښانې

د لټ (ټنبل) ذهن نښې نښانې

د لټ (ټنبل) ذهن نښې نښانې ژباړه او زیاتونه: صالح محمد هوتک د فزیکي لټۍ په اړه خو ټول پوهیږو آیا تر [...]

August 6, 2017 // 0 Comments

د لټ (ټنبل) ذهن نښې نښانې

ژباړه او زیاتونه: صالح محمد هوتک د فزیکي لټۍ په اړه خو ټول پوهیږو آیا تر اوسه مو د ذهني لټۍ په اړه [...]

July 22, 2017 // 0 Comments