وروستي

د مدرسې او مکتب سر معلم

د مدرسې او مکتب سر معلم

ای د مدرسې او مکتب مدير! ته د مدرسې او مکتب قائد او مشر يې او تا ته لوی مسئوليت متوجه دی او تا ته [...]

دسمبر 22, 2016 // 0 Comments