وروستي

د ژبې ساتنه د عافیت ضمانت

د ژبې ساتنه د عافیت ضمانت

د ژبې ساتنه د عافیت ضمانت د یو علم خاوند وایي چې ما یوه پاڼه په دېوال باندې ونښلوله او داسې مې [...]

سپتمبر 2, 2016 // 0 Comments