وروستي

ریاض اعلام کرد قطعنامه اخیر سازمان ملل درباه سوریه نتوانسته “جلاد و قربانی را از یکدیگر تمییز بدهد