وروستي

زن روسپي و بنده ي صالح

زن روسپي و بنده ي صالح

يوسف الحاج أحمد * ترجمه: ابوعمر انصاري اين داستاني است كه شيخ علي الطنطاوي از ميان خاطرات زيبايش [...]

دسمبر 30, 2016 // 0 Comments