وروستي

ساختن فولدر کاری ویا Job

ساختن فولدر کاری ویا Job

در قدم اول توتل را روشن کرده بعدا از صفحه اصلی Memory را انتخاب وانتر مینمائیم بعدا Job را انتخاب [...]

نوومبر 26, 2016 // 0 Comments