وروستي

سوریه زخم ناسورِ امت

سوریه زخم ناسورِ امت

انعام الله رحمانی توطئه‌ها و دسیسه‌های خارجی، یگانه عاملِ عقب‌ماندگی ملت‌ها و انحطاط امت‌ها [...]

November 17, 2016 // 0 Comments