وروستي

شهادت دادن

شهادت دادن، زن در اسلام

مهندس احمد عبدالوهاب علی / ترجمه: حمید محمودپور – مهاباد داوری در مسائل مختلف در بین مردم به [...]

دسمبر 9, 2016 // 0 Comments